DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZASIŁKU POGRZEBOWEGO:

  • AKT ZGONU
  • AKT URODZENIA LUB AKT MAŁŻEŃSTWA (dokumenty dotyczą osoby organizującej pogrzeb w celu potwierdzenia pokrewieństwa –
    z wyłączeniem współmałżonka)
  • LEGITYMACJA EMERYTA/RENCISTY
  • ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OD PRACODAWCY (w przypadku jeśli osoba zmarła nadal pracowała)

JAK UZYSKAĆ AKT ZGONU?

  • Z KARTĄ ZGONU I DOWODEM OSOBISTYM OSOBY ZMARŁEJ NALEŻY UDAĆ SIĘ DO URZĘDU STANU CYWILNEGO W TYM MIEŚCIE, GDZIE NASTĄPIŁ ZGON

 CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

  • UBRANIE DLA OSOBY ZMARŁEJ
  • DOKUMENTY DOTYCZACE GROBU (jeżeli są takie)